clear
{{language.name}} Nessuna lingua trovata.
swap_horiz
{{language.name}} Nessuna lingua trovata.
search
Attenzione: questo sito web è stato creato al fine di tenere d'occhio ogni sviluppo. Ogni cosa che pubblicherai verrà sicuramente persa.

Frasi in:

Mostra le traduzioni in:

ATTENZIONE: Verranno mostrate sia le traduzioni dirette che quelle indirette.

Tutte le frasi in kven (82 risultati)

Frase #7837580 — appartiene a Thanuir
fkv
Hyvvää ilttaa!
info
Frase #7815510 — appartiene a Thanuir
fkv
Jokhaiselle häyttyy anttaat semmoisen sosiaalisen ja internasjunaalin oorningin missä tämän deklarasjuunin oikkeuet ja vaphauet saatethaan täyesti tehhä toelisiksi.
info
Frase #7815509 — appartiene a Thanuir
fkv
Ei ole lupa pittäät kethään orjana tahi pakkotyössä. Kaikensorttinen orjuus ja orjankauppa oon kieletty.
info
Frase #7815506 — appartiene a Thanuir
fkv
Kaikki ihmiset synnythään vaphaina, ja heilä kaikila oon sama ihmisarvo ja samat ihmisoikkeuet. Het oon saanheet järjen ja omatunnon, ja het piethään elläät toinen toisen kans niin ko veljet keskenhään.
info
Frase #7815493 — appartiene a Thanuir
fkv
Yhenkhään privaattielämää, perettä, kottii eli preivinvaihettamista ei ole lupa häiritä ilman eelytystä, ja hänen kunniaa vasthaan ei ole lupa hyökätä. Jokhaisellaoon oikkeus ette laki suojaa hänen tällaista sekkaintumista ja hyökkäämistä vasthaan.
info
Frase #7815490 — appartiene a Thanuir
fkv
Kethään ei piä tuomita tevosta joka nasjunaalin lain tahi kansanoikkeuen jälkhiin ei ollu laiton silloin ko sen tehthiin. Kethään ei piä tuomita ankaramphaan rangaistuksheen ko laki määräs silloin ko rangaistaavan tevon tehthiin.
info
Frase #7815487 — appartiene a Thanuir
fkv
Jokhaisella, ketä oon syytetty rangaistettaavasta tevosta, oon oikkeus ette hänen räknäthään syyttömäksi siksi ko julkinen tuomiotooli, missä hänelä oon ollu maholisuuet puolustaat häntä itteensä, oon toistannu ette hän oon syylinen lain jälkhiin.
info
Frase #7815486 — appartiene a Thanuir
fkv
Jokhaisella oon täysin tasa-arvoisesti oikkeus siihen ette häntä oikkeuenmukaisesti ja julkisesti kuulhaan ittenäisessä ja ei-partisessa tuomioistuimessa, ko määräthään hänen oikkeuksista ja velvolisuuksista ja kans sillon, ko häntä vasthaan oon tehty rangaistuskaunet.
info
Frase #7815485 — appartiene a Thanuir
fkv
Kethään ei piä panna arresthiin tahi fankilhaan eli ajjaat pois maasta ilman eellytystä.
info
Frase #7815484 — appartiene a Thanuir
fkv
Kaikila oon oikkeus kelppaavhaan aphuun nasjunaalisiltatuomiotooliilta ko oon kysymys tevoista, jokka loukathaan niitä oikkeuksii, mikkä kaikin oon saanheet peruslaissa ja muissa laissa.
info